Thép hình đa dạng như: U, V, I, H, L... tiện ích cho xây dựng chất lượng giá tốt

Thép hình đa dạng như: U, V, I, H, L... tiện ích cho xây dựng chất lượng giá tốt, sản phẩm phân phối đa dạng, có nhiều kích cỡ, giao hàng trong ngày, sẵn sàng cung cấp chứng từ liên quan đên hàng hóa đã được giao trước đó